Autorizatii reclame luminoase

autorizatii reclame luminoase

Autorizatii reclame luminoase si constructii civile.

Obtinerea unor autorizatii reclame luminoase si de constructii civile implica parcurgerea mai multor pasi si necesita colaborarea cu o serie de specialisti in domeniu. Principalii specialisti pe care ii veti intalni in procesul de autorizare sunt: arhitectul, inginerul structurist, inginerii instalatori, verificatorii de proiecte, in unele cazuri expertii tehnici.

autorizatii reclame luminoase

Lipsa de informatii va face sa pierdeti timpul pe la cozi lungi si aveti posibilitatea de a nu primi autorizatia necesara din cauza lipsei anumitor detalii din proiect.

Echipa noastra va ajuta in obtinetinerea de : autorizatii reclame ,autorizatii reclame luminoase , autorizatii constructii , autorizatii reclame stradale si autorizatii reclame pe domeniul public in scurt timp.

Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii începe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire si cuprinde urmatoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism;
Descarca Cerere Certificat Urbanism

b) emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea solicitarii de obtinere, ca act final, a autorizatiei de construire, pentru investitiile la care autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului si a emis îndrumarul conform legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

Descarca Cerere / Notificare Acord Mediu

d) certificatul de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii:

Compania Nationala Apele Romane – exploatare retele de apa, canal
Electrica – exploatare retele electrice
Distrigaz – exploatare retele de gaze naturale
Salubritate – Avizul de la salubritate nu e altceva decat un contract cu o firma de salubrizare
Romtelecom – retele telefonice
Pompieri – aparararea impotriva incendiilor
Apararea Locala Antiaeriana – apararea civila
Directia de Sanatate Publica –SANEPID – sanatatea populatiei
Admininistatia drumurilor si podurilor
Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala
MApN, SRI – daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
Ministerul culturii si cultelor – daca terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – protectia mediului

Descarca Acord ISC
Descarca Cerere Aviz de Aplasament Enel
Descarca Cerere Directia de Sanatate Publica
Descarca Cerere Aviz de Amplasament Distrigaz
Descarca Cerere Aviz Securitate la Incendiu

e) elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, denumita în continuare documentatie tehnica – D.T.;

f) depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente;

g) emiterea autorizatiei de construire.

Descarca Cerere emitere Autorizatie de Construire
Orice tip de reclama cu expunere catre public necesita autorizare.